• Полезно
 • Прочети ме!
 • Седмична програма
 • Учебни предмети
 • Ваканции

 • АКТУАЛНО
 • Актуално
 • Състезания

 • ВРЪЗКИ
 • Връзки

 • ПРАЗНИЦИ
 • Баба марта
 • Великден
 • Коледа
 •  

  Начало

  I клас- овладяване на четивната техника – 35- 40 думи в минута;
  четливо и вярно писане на текст с обем – 30 – 40 думи.


  II клас – овладяване на четивна техника – 60 – 70 думи в минута;
  четливо и вярно писане на текст с обем – 50 – 60 думи


  III клас – овладяване на четивна техника – 80 – 90 думи в минута;
  четливо и вярно писане на текст с обем – 75 – 80 думи.


  IV клас -овладяване на четивна техника – над 90 думи в минута;
  вярно и четливо писане на текст с обем – 80 – 100 думи.


   

 • Начало
 • Нашето училище
 • За вас родители
 • За учебния процес
 • Нашата класна
 • Нашият Момчилград
 • Външно оценяване
 • Фотогалерия
 • Записване в класа
 • Контакти

 • Читанка
 • За всеки ден
 • Буквар
 • Математика
 • Роден край
 • Час на класа
 • Харта на класа