• Полезно
 • Прочети ме!
 • Седмична програма
 • Учебни предмети
 • Ваканции

 • АКТУАЛНО
 • Актуално
 • Състезания

 • ВРЪЗКИ
 • Връзки

 • ПРАЗНИЦИ
 • Баба марта
 • Великден
 • Коледа
 •  

  Нашият Момчилград

  Това е необикновена земя, съхранила хилядолетните спомени за отдавна отминали славни времена – земя на тракийски племена, на легендарни митични герои. Това е земята с красива и уникална природа, с непрекъснато сменящи се картини на живописни реки и водопади, зелени пасища и прохладни гори, природни феномени и скални светилища и гробници. Земята на трудолюбиви и гостоприемни хора със своите малки и красиви къщи – това е моят Момчилград.

  Град Момчилград е сравнително ново селище, разположен на стратегическо място и е естествен кръстопът, приемащ и насочващ пътнико-потока към Кърджали, Кирково, Крумовград и Джебел. Река Върбица е основната водна артерия в общината. Тя е най-дългият десен приток на р. Арда – 98,1 км. Първото по-подробно описание на града дължим на френския пътешественик Огюст Винекел:

  “Местанли, седалище на казата, наречена Султан ери, образуваше  в 1847 г. едно поделение на Гюмюрджинската каза. Сега тя е част от Пловдивския (Филибе) санджак. Това село, станало седалище на казата, е разположено в подножието на планини в едно малко поле на абсолютна височина 250 м. То се състои от 300-400 къщи, обитавани от мюсюлмани и българи, и има множество ханове, сравнително добре поддържани. Резиденцията на мюдюрина се намира на четвърт час на запад от селото. Приходите от територията, която се нарича с името Султан ери, някога са били дадени от един султан за издръжка (зестра) на дъщеря му. Сегашната каза още запазва името, което дължи на това обстоятелство.”
   

  Балканските войни се оказват съдбоносни за града, региона и цялото население. Датата 4.ХІ 1912 г. е начало на териториалното, стопанско, обществено и културно приобщаване на Мастанли към бълтарската държава.  В края на Първата световна война територията на целия Гюмюрджински санджак е присъединена към България под името Гюмюрджински окръг.

  По силата на новото административно устройство през 1920 г.  се образува Мастанлийски окръг, който обхваща по-голямата част от източнородопска област. Към него спадат околиите Мастанлийска, Егридерска (Ардинска), Кошукавашка (Крумовградска), Ортакьойска (Ивайловградска) и Кърджалийска, присъединена през 1925 г. Град Момчилград дава названието на новите административни единици, но поради липсата на подходящи сгради не се превръща в тяхно средище. През 1934 г. Мастанли получава ново име – Момчилград и се развива предимно като пазарно средище.

  1927г. – първи градоустройствен план ;

  1930 г. – първи водопровод от извора при с. Патавец;

  1936 г. – селището е електрифицирано;

  04.12.1932 г. – посрещнат е първият влак;

  от 1987 г. до сега е общински център.


   

 • Начало
 • Нашето училище
 • За вас родители
 • За учебния процес
 • Нашата класна
 • Нашият Момчилград
 • Външно оценяване
 • Фотогалерия
 • Записване в класа
 • Контакти

 • Читанка
 • За всеки ден
 • Буквар
 • Математика
 • Роден край
 • Час на класа
 • Харта на класа